Kristoffer modtager betalinger per udgivelse af Tæt på Jyllands Rubin