Kristoffer modtager betalinger per episode af Tæt på Jyllands Rubin